Хто такі Свідки Єгови? Майже немає сумнів, що Ви з ними неодноразово перетинались. Вони підходять на вулиці, приходять додому, пропонують літературу, проповідують, закликають. Про них ходить багато чуток, деякі розповсюджують самі учасники цієї релігійної організації, а деякі ідуть від людей, які лише поверхово чули про її існування.

Історія Свідків Єгови бере свій початок в ІІ половині ХІХ століття і пов'язана з особою американського проповідника Чарльза Тейз Рассела. За словами Свідків саме Пастор Рассел, так його називали послідовники, був їхнім основоположником, заснувавши релігійну общину у 1872 році. Твердження це хоч і не безпідставне, проте не зовсім вірне. Чарльз Рассел був бізнесменом, який в 1870 р. разом з невеликою групою однодумців розпочав детальне вивчення Біблії незалежно від церковних догматів. Рассел народився в глибоко духовній сім'ї і отримав сильне релігійне виховання, але теологічної освіти він не здобував. Втім відсутність освіти не завадила йому проводити дослідження, в результаті яких вже через рік він відкинув вчення про безсмертну душу, Святу Трійцю і пекельні муки. В 1872 році Чарльз Рассел заснував товариство Дослідників Святого Письма і почав публікувати свої роботи в яких оголошував про початок останніх днів. Апокаліптичний характер вчення Рассела простежується у всіх його працях. Так в одній з своїх перших статей, що була опублікована 1876 року в часописі “Біблійний Екзаменатор” ("The Bible Examiner"), він стверджував, що вже в 1914 році розпочнеться “вік Христового суду”, царства світу цього стануть царствами Божими, а всі “Поганські царства” будуть вщент розбиті. Це був вже не перший прогноз апокаліпсису зроблений Расселом. В 1874 він очікував на видимий прихід Ісуса Христа на Землю, проте коли цього не сталось Пастор, визнаючи свою помилку, говорив, що Ісус прийде невидимим. Кінця світу в 1914 не відбулось, а Чарльз Т. Рассел помер 31 жовтня 1916 року. Як за його життя, так і тривалий час після смерті заснований ним рух носив назву “Міжнародні Дослідники Біблії”, а головний часопис братства “Вартова Башта” з 1891 аж по 1931 роки виходив з хрестом на обкладинці. Свідків Єгови в ті часи навіть у згадці не було. Появою своєї назви вони завдячують наступнику Рассела Джозефу Рутерфорду, який очоливши рух Дослідників Біблії по смерті засновника, реформував статут та методи діяльності Товариства. Як наслідок його ряди покинуло багато членів. В 1931 році, щоб не ототожнювати себе з тими хто відколовся (Рух Дослідників Біблії, Світський Месійний рух “Епіфанія”) була прийнята нова назва — Свідки Єгови. Рутерфорд також змінив систему управління організацією, зробивши її більш централізованою, територія діяльності Свідків Єгови значно розширилась. Основою вчення Свідків є саме праці Чарльза Рассела, в яких він дає тлумачення біблійних текстів. Проте представники гілок, що відділилися стверджують, що погляди, які сповідують Свідки Єгови мають мало спільного з працями Пастора Рассела. Зокрема, на створеному рухом Епіфанія сайті присвяченому Чарльзу Т. Расселу (http://pastor-russel.ru) вказується що: “ВОПРЕКИ определенным взглядам относительно „Свидетелей Иеговы" пастор Рассел не является основателем этой религиозной группы. Он никогда не отождествлял себя со „Свидетелями Иеговы", даже не признавал этого названия. Пастор Чарльз Т. Рассел умер в 1916 году ”, а також: “После смерти пастора Рассела в 1916 году цели Общества Сторожевой Башни, Библии и Брошюр полностью изменились... Были отвергнуты учения шести томов „Исследований Святого Писания”, а также и другие труды Пастора Рассела. Согласно воле общества (на самом деле судьи Дж. Ф. Рутерфорда) собрание отошло от конгрегационных основ (вынуждены были подчиниться)”. Та як би там не було від Рассела Свідки Єгови успадкували багато, в тому числі і апокаліптичні погляди. Церковні дослідники діяльності Свідків, посилаючись на їх брошури стверджують, що в них не один раз робились прогнози кінця світу з вказуванням конкретних років. Остання така дата — 1980 рік, як бачимо зараз, теж була помилковою. Сучасних Свідків Єгови в надмірному оптимізмі теж не звинуватиш. Вони все ще чекають кінця світу не називаючи нової дати. Натомість переконують, що теперішня система не проіснує й 20-ти років. Їхнє вчення разюче відрізняється від традиційного церковного, а стосунки із Церквою сповнені взаємних звинувачень. В своєму житті Свідки Єгови намагаються суворо дотримуватися написаного в Біблії, власне тлумачення якої, незважаючи на неодноразові зміни, вони завжди вважали істинним і єдиновірним. Не заглиблюючись у їх вчення підсумую, що своїм обов'язком Свідки Єгови вважають проповідувати всім людям про прихід Царства Єгови. Правом ж кожної людини є вибір власної правди.